-تونر طرح وارداتی از ژاپن با شماره فنی 006R01520  .تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 15000 برگ میباشد.قابل استفاده برای دستگاها جهت استفاده text  و چاپ تصاویر پزشکی.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید