تونر اصلی وارداتی از آسیا با شماره فنی 006R01517  .تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 26000 برگ میباشد.قابل استفاده برای دستگاها جهت استفاده text  و چاپ تصاویر پزشکی
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید