رول هانسول كره 
طول رول 12000
عرض رول 103/5
وزن هر رول جانبو 683 كيلوگرم
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید