مناسب برای دستگاه های 3045 و 3055
مشخصات کلی
کارکرد 400000تعداد
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید