تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی CLT-C804S.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 15000برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید