درام اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی CLT-R809.درام با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 50000 برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید