تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی CLTK6062S.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 20000 برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید