دولپر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 675K85030N.دولپر با کار کرد حداقل 100000 برگ میباشد.
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید