درام اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 013R00608N.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 200000 برگ میباشد.
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید