درام اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 0016R00663N.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 190000 برگ میباشد.
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید