تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01273N.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 8000 برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید