تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01272N.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 8000برگ میباشد.

مشخصات فنی
کارکرد 8000برگ A4با پوشش 5% مخصوص text
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید