تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01530 تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 15000 برگ میباشد.

مشخصات فنی
کارکرد 15000برگ A4با پوشش 5% مخصوص text
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید