تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01531 تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 15000 برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید