درام اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 013R00591N.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 96000برگ میباشد.

مشخصات فنی
کارکرد 96000برگ
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید