تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01175N.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 26000برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید