-دستگاه رنگی لیزری چندکاره کپی ، پرینت،اسکن،شبکه با قابلیت بهره وری و بهینه سازی دفتر کار.سرعت دستگاه 30 برگ A4 در دقیقه ، تغذیه اتوماتیک کاغذو پرینت دورو و امکان نغذیه کاغذ تا سایز a3.
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید