درام اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 013R0662  .تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 120.000 برگ میباشد.قابل استفاده برای دستگاها جهت استفاده text  و چاپ تصاویر پزشکی.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید