تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01237  .تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی 72000 برگ میباشد.قابل استفاده برای دستگاها جهت استفاده  اداری.

مشخصات فنی
کارکرد 72000برگ A4با پوشش 5% مخصوص text
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید