تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01461. تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 22000 برگ میباشد.قابل استفاده برای دستگاها جهت استفاده اداری. این تونر مخصوص دستگاه 7120,7220 میباشد که با تعویض چیپ به دستگاههای 7225قابل تبدیل است.لطفا هنگام درخواست حتما مدل دستگاه ذکر شود.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید