.تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 006R01461  .تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 22000 برگ میباشد.قابل استفاده برای دستگاها جهت استفاده اداری
مشخصات فنی
کارکرد 22000برگ A4با پوشش 5% مخصوص text
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید