قرارداد FSMA 

به قراردادی اطلاق میشود که طبق آن به مدت یکسال سرویس و لوازم مصرفی دستگاه مشتری تامین خواهد شد و بر اساس هر برگ کپی صورتحساب برای مشتری صادر میگردد.

حسن این روش اطمینان خاطر مشتریان محترم به مدت یکسال از عملکرد مطلوب دستگاه میباشد.

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88931349 تماس حاصل فرمایید.پاسخگوی شما خانم صفاوردی میباشد.