سرویس موردی:(T&M)
خدماتی است که برای مشتریان بدون قرار داد در نظر گرفته شده است که  به صورت موردی توسط مشتری درخواست می گردد  ، هزینه قطعات  و خدمات در این  نوع خدمات   با صدور فاکتور معتبر در محل به  مشتری اعلام شده  و مبلغ فاکتور در محل توسط مشتری به مهندسین سرویس  تحویل داده شده یا به حساب شرکت واریز می شود .

در صورت نیاز به مشاوره و یا ثبت درخواست خود اینجا کلیک کنید .