سرویس موردی:(T&M)

دراین حالت با تماس مشتری مهندسین سرویس مجرب ما درمحل حضور میابند و بر اساس هر بازدید صورتحساب صادر میشود

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88931349 تماس حاصل فرمایید.پاسخگوی شما خانم صفاوردی میباشد.