صفحه اصلی
گروه محصولات

کاغذ حرارتی

   نمایش بر اساس

تماس بگیرید

 رول هانسول كره
 طول رول 12000
 عرض رول 103/5
 وزن هر رول جانبو 683 كيلوگرم
 

مقایسه محصول
   نمایش بر اساس