معرفی قطعات فتوکپی
یکی از دستگاه هایی که در سیستم اداری کشور کاربرد زیادی دارد دستگاه کپی است. چراکه معمولا تهیه یک رونوشت و یا کپی از یک سند بسیار ضروری است. به همین دلیل است که معمولا خریداران دستگاه کپی سعی می کنند تا ماشینی باکیفیت قطعات بالاتری را خریداری کنند. روشن است که صرفا خرید یک محصول نمی تواند ضامن کارکرد صحیح آن باشد و نیاز است کاربران دستگاه اطلاعاتی را راجع به قطعات آن داشته باشند و اصول و قوانین آن دستگاه را رعایت نمایند. حال اگر به این مساله بی توجهی شود باعث استهلاک زودهنگام قطعات دستگاه فتوکپی زیراکس و خرابی آن میشود. از شما دعوت میکنیم تا با ما برای معرفی دستگاه کپی و آشنایی با قطعات آن جهت انتخاب صحیح و استفاده از  دستگاه با ما همراه باشید.
فتوکپی یکی از روش های نسخه برداری است که اساس فرآیند کاری آن بصورت زیر است :
ابتدا برروی غلتک نواری یا استوانه درام، بار الکتریسته یکنواختی توزیع میشود. سطح غلتک با هادی نوری پوشیده شده است. کپی با استفاده از نور شدیدی که از کاغذی که روی شیشه دستگاه کپی قرارداده شده است عبور میکند. قسمتهای سفید کاغذ نور را منعکس کرده و آن قسمت سطح باردار درام خنثی میشود. نواحی تیره سطح کاغذ نور را منعکس نمی کند یا به عبارت دیگر جذب میکند ، در اینصورت نواحی با بار منفی روی درام می ماند.
درون دستگاه پودر سیاه رنگی بنام تونر وجود دارد . این پودر با بار مثبت شارژ شده است و به بارهای منفی که روی درام باقی مانده اند می چسبند. در نتیجه قسمتهایی از آن تونر را جذب میکنند . آنجا که بر روی درام الکتریسیته ساکن ایجاد میشود، کاغذ سیاه است . جایی که سفید است الکتریسیته را ایجاد نمی کند و تصویری از مدرک بر روی آن شکل میگیرد. هنگامی که ذرات نرم تونر از درام جدا و جذب کاغذ میشوند با استفاده از گرما به سطح کاغذ چسبیده و اولین کپی ایجاد میشود. کارکرد مهمترین قطعات دستگاه فتوکپی در این فرآیند تشریح شد. در ادامه با هریک از قطعات دستگاه فتوکپی زیراکس بطور جزئی تر آشنا خواهید شد.
 این قسمت شامل تشریح عملکرد 9 قسمت اصلی دستگاه فتوکپی است.
میز اسناد
 میز اسناد یکی از قطعات دستگاه کپی است . در بالای دستگاه کپی، صفحه‌ای شیشه‌ای قرار گرفته است که اسناد در آن قرار می‌گیرند.
سرپوش اسناد
یکی از قطعات دستگاه فتوکپی زیراکس سرپوش متحرکی است که به منظور کارایی بهتر در دستگاه کپی قرار داده شده است. این بخش در هنگام اسکن و یا تعمیر دستگاه، بالا برده می‌شود و پس از قرارگیری اسناد روی شیشه، سرپوش آن مجددا روی اسناد قرار می‌گیرد.
پانل اپراتوری
کنترل و تعمیرات دستگاه کپی در این قسمت که نشانگرها و کلیدها نیز در آن قرار دارند انجام می شود.
درپوش جلو
جهت دسترسی به قسمت های مختلف و سرویس یا درآوردن کاغذ گیر کرده در دستگاه کپی از این قسمت استفاده می شود.
کلید خاموش روشن
یکی از قطعات دستگاه کپی، کلید برق اصلی است که وظیفه خاموش و روشن کردن دستگاه کپی را برعهده دارد.
درام
درام یکی از مهم ترین قطعات دستگاه کپی است . لوله ی استوانه ای زرشکی رنگی در دستگاه کپی که تصویر کپی ابتدا روی آن تشکیل می شود.
یونیت شارژ
در دستگاه کپی فعال شدن درام توسط یونیت شارژرانجام می شودکه در بالای درام قرار دارد.
راهنمای تغذیه دستی
در دستگاه کپی اگر بخواهیم کاغذ را به صورت تک برگ در محل تغذیه قرار دهیم، اول صفحه متحرک را با اندازه سایز کاغذ تنظیم می‌کنیم.
ضامن آزادکننده کاست
 ضامنی است در دستگاه کپی که برای بیرون کشیدن کاست کاغذ و نیز زمان تعمیر دستگاه به بالا کشیده می شود و بیرون می آید.
سینی تغذیه دستی
سینی تغذیه از جمله قطعات دستگاه کپی است که برای کپی گرفتن به صورت تک برگ توسط دستگاه کپی از آن استفاده می شود.